Služby pre Vás

Služby
Služby2019-12-03T20:55:22+00:00

Kremačná pec je nová, vyrobená v roku 2017 vo Veľkej Británii. Je ekologická a jej vplyv na životné prostredie je minimálny.
Pec je dvojkomorová, v hlavnej komore sa páli telo zvieratka a v dopalovacej komore sa eliminujú vzniknuté splodiny. Teplota v oboch komorách je minimálne 850°C, čo zabezpečí dokonalé spopolnenie.

Zvieratká spopolňujeme individuálne a majiteľovi odovzdáme popol. 

This website uses cookies and third party services. Ok